finally!


To było znacznie trudniejsze, niż sądziłam,
projektowanie od początku z dostępnych kawałków tkanin,
różnorodność rozmiarów sprawiła mi więcej trudności niż mogłam przypuszczać na początku,
tym niemniej wiele się nauczyłam
i okazało się to bardzo fascynujące!!!

Dziękuję jeszcze raz Eryce z Craftyblossom za cudowny prezent!

Oto co można zrobić ze skrawków:


 It was much more difficult, than I thought 
design of the beginning from the avaiable pieces of fabrics
variety of sizes caused me more problems that I could believe at first
nevertheless I learned a lot
and I found it very fascinating!

Thank you once again Erica from Craftyblossom for the wonderful gift!

Here's what can be done from the scraps:
 

i podkładki...
and the placemats...

crazy scraps

  
na łóżko dla mojego braciszka, jednego z dwóch najwspanialszych braci na świecie...
trochę, a może całkiem sporo szaleństwa


for my younger brother bed, one of two the greatest brothers in the world... 
a little bit... or quite a lot or crazyness
nie lubię

 Jest pewna rzecz, której nie znoszę w szyciu,
czasami niezbędna i konieczna,
ale kosztująca mnie tyle nerwów, że
zniechęca... na cały dzień
to
reperowanie...
cerowanie,
łatanie...
brrrrr


There is one thing I can not stand in sewing 
sometimes essential and nessesary
but daunting for whole day
this is mending
 


wakacje u Mamy


pozdrowienia z wiejskiej sielanki!
odpoczywamy na łonie natury, grzejemy się w słonku, ale po 18ej, bo
wcześniej się nie da, gonimy kury, zbieramy kamyki i takie tam
inne niezwykle zajmujące rzeczy...aaa i szyjemy!

Greetings from the rural idyll!
We rest in nature, take sun bath, but after 6pm, previously is not possible,
chasing chickens, collect pebbles
and other extremely involved things... and SEW!!!!

leftovers


kolejna poduszka z resztek kropkowej obsesji:

another pillow cover made of scraps:

i w  końcu dokończona drewniana skrzynka na resztki tkanin, czy to gwarantuje porządek... nie jestem pewna

and finally finished wooden box for the scraps... whether it guarantees the order ... I'm not sure