Tak, zaczynam nowy nałóg
jestem uzależniona od tkaniny, od jej dotykania, głaskania, tworzenia wzorów,
nawet od - o zgrozo- prasowania jej
... i lubię to...

Yes, I start to be addicted...
from fabric, from touching it, from making patterns, from printing, from ironing even...
and I like this new habit


2 komentarze: